Welcome to ABEPO. We offer a complete range of services in the field of occupational safety and health (OSH) and fire protection (FP). Our offer includes services ranging from consultations on specific cases and situations, through outsourcing in the areas of OSH and FP for employers in the scope of statutory requirements, preparation of necessary OSH and FP documentation, to provision of professional training, inspections and checks (see Services for more).

News

31.1.2012: V rámci poradenské činnosti nabízíme zdarma provedení rámcového auditu stavu zajištění oblastí BOZP a PO ve Vaší organizaci, včetně návrhu opatření k odstranění zjištěných závad! Pro objednán... Zobrazit celý text...
18.1.2012: Hledáme nového kolegu - specialistu BOZP a PO pro dodavatelské zajišťování uvedených oblastí u našich klientů. Bezpodmínečně požadujeme odbornou způsobilost v požární ochraně podle §11 zák. 133/1985 Sb. (technik PO nebo OZO v PO). D... Zobrazit celý text...
18.12.2011: Přejeme všem přátelům a obchodním partnerům příjemné prožití vánočních svátků, bezpečné vykročení do nového roku a šťastnou cestu celým rokem 2012.
7.11.2011: Společnost ABEPO nabízí svým klientům možnost zajištění právních služeb spolupracující renomovanou advokátní kanceláří v těch případech, které souvisí s problematikou námi poskytovaných služeb - tj. BOZP a... Zobrazit celý text...
1.11.2011: Od 1.1.2012 platí nové podmínky pro odbornou způsobilost „bezpečnostních techniků“! Máme odbornou způsobilost podle Zák. 309/2006 Sb. => jsme pro Vás tím správným partnerem. Na smlouvy o zajišťování oblastí BOZP a PO... Zobrazit celý text...
14.10.2011: připravili jsme pro naše klienty efektivní školící prezentaci zaměřenou na následky absence nebo špatného použití OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků). Pro další informace o možnostech stažení a využit... Zobrazit celý text...
13.9.2011: od poloviny měsíce září nabízíme zajištění činností koordinátora BOZP na staveništi podle požadavků zákona 309/2006 Sb. a rovněž zpracování Plánu BOZP pro stavbu ve fázi přípravy i realizace stavby. Pro dal... Zobrazit celý text...

Pages

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)