1.3.2017: Né každá lidová tvořivost musí být nutně v rozporu s předpisy k BOZP:-) Příkladem, který mě nedávno velmi pobavil je nový nátěr tlakových nádob stabilních na přiloženém obrázku.

Důležité v takových případech je, aby nebyly barvou překryté výrobní štítky a/nebo zalepené funkční a bezpečnostní prvky tlakové soustavy jako jsou kohouty nebo pojišťovací ventily, což se občas bohužel stává. V případě na obrázku byly všechny požadavky na čitelnost výrobních a technických údajů a funkčnost vybavení vyhrazených tlakových zařízení zachovány. Navíc byl novým nátěrem splněný požadavek na udržování nádob v čistém stavu a požadavek na vhodnou ochranu pláště nádob proti korozi.

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)