dne 1.11.2017 vstoupí v účinnost změna zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a změny některých další zákonů, které upravují dosavadní systém pracovnělékařských služeb (PLS) a pracovnělékařských prohlídek (PLP) nejen uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců.

 

Stručné informace ohledně hlavních změn:

-          změny v posudkové péči a vydávání posudků

-          právní účinky lékařského posudku

-          změny pro zaměstnance agentur práce

-          vzdání se práva na odvolání

-          změna v pokutách za správní delikty na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb

 

Pokud se chcete o změnách zákonů dozvědět více, připravili jsme pro Vás podrobný rozbor vybraných zákonů a jejich částí, které PLS a PLP upravují. Zmíněný rozbor naleznete v prezentaci v příloze této zprávy.

 

Dále je již známo připravované znění prováděcího právního předpisu ke zmíněnému zákonu, kterým je vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

 

Stručné informace ohledně hlavních změn této vyhlášky:

-          zkrácení periody periodické pracovnělékařské prohlídky pro druhou kategorii práce – nově 1x za 4 roky u zaměstnanců do 50 let věku a 1x za 2 roky v případě 50 let věku a starší,

-          mimořádné pracovnělékařské prohlídky se budou provádět bezodkladně – to prakticky znamená ihned, kdy vznikne povinnost vyslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku (např. po ukončení PN delší než 8 týdnů ihned při návratu do práce před započetím výkonu práce),

-          zpřesnění pravidel, kdy je povinností provádět výstupní pracovnělékařskou prohlídku při ukončení pracovního poměru,

-          změna doby potřebné pro provádění pracovnělékařských služeb (např. minimální čas potřebný pro pracovnělékařskou prohlídku),

-          změnu v některých specializovaných vyšetření potřebných pro pracovnělékařskou prohlídku dle faktorů pracovního prostředí a výkonu tzv. rizik ohrožení zdraví (ROZ = výkon specifických/rizikových činností),

-          prodloužení maximální periody pro periodickou pracovnělékařskou prohlídku pro noční práci z dosavadního intervalu jednou ročně na 1x za 2 roky.

 

Přestože nové znění vyhlášky prozatím ve Sbírce zákonů ČR nebylo zveřejněno, již nyní jsme na očekávané změny připraveni a dokumenty, které mají klienti společnosti ABEPO, s.r.o. v rámci zajišťování služeb BOZP k dispozici (mj. v klientském centru těchto stránek) - formulář pro pracovnělékařskou prohlídku, směrnice pro zajištění pracovnělékařské péče, již v tuto chvíli  zahrnují všechny nové a změněné požadavky.

 

​Váš tým ABEPO;-)

 

Podrobná prezentace o změnách v PLS viz:

http://www.abepo.cz/PLS2017.pdf

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)