Dělníci reagují na Wrecking Ball

Lidská hloupost nezná hranic ani při obrábění

Dokážete si představit, co všechno se mohlo stát?

Nedodržováním zásad BOZP k požáru

Jak může dopadnout ignorace hlavních zásad bezpečnosti práce s elektrospotřebiči

I kancelářská práce má svá rizika

aneb nebezpečí hrozí i tam, kde by ho hledal jen málokdo

Práce ve výšce bez zajištění

Navzdory požadavkům vládního nařízení 362/2005 Sb. a přes zvýšenou míru úrazovosti při práci ve výškách vypadá praxe zpravidla takto:

Ještěrkář Klaus

Takhle to dopadá, když obsluha motorového vozíku nedodržuje základní bezpečnostní předpisy.

Short contact

address: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

phone: +420 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

Customer-specific solution

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)