15.2.2014: Víte, že zaměstnavatel nesmí připustit, aby jeho zaměstnanci pracovali pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek? 

Dokážeme si asi všichni představit situaci, kdy se stane vážný pracovní úraz a postiženého zaměstnance odváží sanitka do nemocnice. V nemocnici lékaři zjistí u pacienta přítomnost alkoholu nebo drog. U zaměstnavatele mezitím už orgány Inspekce práce nebo i Policie ČR prošetřují okolnosti vzniku pracovního úrazu. Informace o tom, že pracovník byl v okamžiku úrazu pod vlivem alkoholu nebo drog představuje pro zaměstnavatele značné komplikace.

Zaměstnavatel musí v takovém případě kontrolním orgánům prokázat, že je na jeho pracovištích zakázáno pracovat pod vlivem alkoholu, resp. omamných a psychotropních látek a že dodržování tohoto zákazu nejen vyžaduje, ale také pravidelně kontroluje. Jen pokud zaměstnavatel prokáže tyto skutečnosti, může se zcela zprostit odpovědnosti za vznik pracovního úrazu ve smyslu § 367, odst 1, pís. b) zákona 262/2006 Sb. - Zákoníku práce.

Prokázání vyžadování a kontrolování zákazu požívání alkoholickcýh nápojů nebo návykových a psychotropních látek zaměstnavatelem je možné prostřednictvím dokladů o namátkových nebo pravidelných kontrolách zaměstnanců na přítomnost těchto látek. Při takovém testování zaměstnanců je potřeba dodržet celou řadu přesně stanovených procedur a postupů, aby byly tyto zkoušky jednak průkazné vzhledem ke kontrolním orgánům a jednak dostatečné pro případ, že by byl se zaměstnancem pozitivně testovaným rozvázán pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně ve smyslu § 55, odst 1, pís. b) zákona 262/2006 Sb. - Zákoníku práce.

Společnost ABEPO, s.r.o. nabízí zaměstnavatelům provedení orientačních dechových zkoušek na alkohol nebo orientačních zkoušek na přítomnost omamných a psychotropních látek. Pro orientační dechové zkoušky používáme alkoholtestery Alcoscent DA 7000 a Dräger 5510, který v ČR splňuje požadavky na stanovené měřidlo (přístroje téže značky používá např. Policie ČR) a které jsou pravidelně kalibrované podle požadavků výrobce. Pro zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek využíváme jednorázový multidrogový test pro zjištění přítomnosti drog ve slinách.

Smluvním klientům provádíme orientační dechové zkoušky zaměstnanců na vyžádání jako součást smluvního plnění při zajišťování oblasti BOZP.

Naší nabídky provedení orientačních dechových zkoušek na alkohol nebo multidrogových testů mohou využít i zaměstnavatelé, kteří nejsou našimi smluvními partnery. Pro objednání neváhejte využít kterýkoliv z uvedených kontaktů. Po dohodě na termínu přijede náš pracovník na Vaše pracoviště a provede namátkové nebo i komplexní kontroly a vystaví potřebnou dokumentaci, jejímž prostřednictvím pak může zaměstnavatel v případě kontroly nebo mimořádné události prokázat, že plní svoji povinnost - totiž že nepřipouští, aby jeho zaměstnanci pracovali pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)