Společnost ABEPO působí na trhu od roku 2010. Jsme skupina zkušených bezpečnostních techniků a techniků PO s odbornou způsobilostí v prevenci rizik podle Zák. 309/2006 Sb.. Naším působištěm je Plzeň a Plzeňsko, ale také střední Čechy a Praha. V oblastech BOZP a PO máme mnohaleté zkušenosti. I přesto však klademe důraz na soustavné zvyšování kvalifikace a rozšiřování odbornosti, bez čehož by i sebezkušenější bezpečnostní technik při neustále se měnící legislativě v krátké době profesně zaostal.
Jsme členy profesní skupiny:
V současnosti zajišťujeme dodavatelsky oblasti BOZP a PO v několika desítkách menších i větších organizací v oborech od administrativy přes školství, obchod, výrobní firmy až po zemědělské podniky. Disponujeme propracovaným systémem dokumentace, kterou vyžadují na zaměstnavateli platné právní předpisy a kterou implementujeme ve smluvních organizacích, nebo zajišťujeme její jednorázové zpracování na míru potřebám konkrétní společnosti s možností následného udržování v aktuálním stavu.
Našimi devizami, které nabízíme zákazníkům jsou: odbornost, odborná způsobilost, profesionalita, zkušenost, věcnost a objektivnost, aktuálnost, rychlost a obětavost, zodpovědnost, komplexnost, vstřícnost a operativnost.
Naším firemním symbolem je surikata (též pouštní hlídka) jako vzor individuální i kolektivní práce spočívající v ostražitosti a zkušenosti a působící pro bezpečnost celého společenství. Našimi krédy jsou "Bezpečnost s rozumem" a "Viribus unitis". První vyjadřuje skutečnost, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci i požární bezpečnost (ochrana) nestojí jen na prostém výkladu právních předpisů, ale především na nutnosti používat zdravý rozum. Druhé (v překladu "Spojenými silami") pak vyjadřuje skutečnost, že oblasti BOZP a PO nelze kvalitně zajišťovat jak bez aktivní spolupráce a součinnosti s klientem - vertikální vazba, tak bez spolupráce mezi jednotlivými oborovými specialisty (např. specialista v prevenci rizik, v PO, revizní technici a pod.) - horizontální vazba. Možná maličkosti, ale právě na maličkostech a detailech v našem oboru záleží...

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)