Nabídka kompletního sortimentu služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany:

 Dodavatelské zajištění

 oblasti BOZP

 Dodavatelské zajištění

 oblasti PO

 Poradenská 

 činnost 

 Tvorba a správa

 dokumentace 

 Školení

 zaměstnanců

 Zajištění revizí

 a prohlídek

 Činnost koordinátora

 BOZP na stavbách

 Zastupování před

 orgány stát. dozoru

 (OIP, HZS, KHS, TIČR)

 

 


 

 • dodavatelské zajištění úkolů odborně způsobilé osoby v prevenci rizik formou hospodářské smlouvy podle velikosti organizace v ceně od 400,- Kč/měs.,
 • dodavatelské zajištění úkolů osoby s odbornou způsobilostí v požární ochraně formou hospodářské smlouvy podle velikosti organizace v ceně od 400,- Kč/měs.
 • školení zaměstnanců – obecné i specializované, základní i opakované (právní a ostatní předpisy, řidiči – „referenti“, práce ve výškách, práce s motorovou pilou a křovinořezem, obsluhy motorových vozíků a pod.)
 • zajištění předepsaných revizí, prohlídek a zkoušek (elektro, tlak, plyn, zdvihací zařízení, prohlídky strojů a zařízení, tech. prohlídky motorových vozíků a pod.)
 • tvorba předepsané dokumentace BOZP a PO (vyhodnocení rizik, směrnice pro řízení BOZP a PO, směrnice a osnovy školení, místní provozní bezpečnostní předpisy, začlenění činností podle požárního nebezpečí a pod.)
 • zastupování organizace při kontrolách státního odborného dozoru (Oblastní inspektorát práce, Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, Technická inspekce ČR)
 • zajištění činností koordinátora BOZP na staveništi podle požadavků zákona 309/2006 Sb. v přípravné i realizační fázi výstavby
 • další činnosti související s oblastí BOZP a PO

  Ceny služeb společnosti ABEPO, s.r.o.

 • zaručujeme, že ceny našich služeb patří k nejnižším v oboru a to při zpravidla nadstandardních službách
 • ceny jsou závislé na objemu a rozsahu služeb a cenová nabídka je řešena pro každého zákazníka individuálně. Uvedené ceny jsou orientační
 • u školení jsou ceny závislé na počtu školených osob a oboru činnosti (rizikovost)
 • orientační ceník nejběžnějších školení a také činnosti koordinátora BOZP na stavbách ke stažení. Řada uvedených školení je součástí smluvního standardu a našim smluvním klientům nejsou tato školení účtována.
 • konkrétní cenovou nabídku pro konkrétní poptávanou službu sdělíme obratem na vyžádání

Rychlý kontakt

sídlo: Částkova 818/76,
           326 00 PLZEŇ

telefon: 777 669 310

e-mail: info@abepo.cz

 

Řešení na míru

Facebook

TOPlist
(od 7.5.2012)